Bliža se konec šolskega leta in takrat se ne zaključujejo le redna ocenjevanja znanja, ampak tudi dosežki preverjanja znanj tistih, ki si želijo doseči in pokazati še kaj več. Govorimo o rezultatih tekmovanj.
Epidemiološke razmere so letos vplivale tudi na tekmovanje iz slovenščine – tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Tekmovanje je potekalo v precej negotovih razmerah. Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno namesto decembra šele aprila, regijsko tekmovanje je bilo odpovedano, državno tekmovanje pa je potekalo na daljavo v soboto, 22. maja 2021.

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli se je za sodelovanje na šolskem tekmovanju odločilo in pripravilo 7 dijakov. Na državno tekmovanje se uvrstijo le tisti z najboljšimi rezultati in na GESŠ je to uspelo dvema gimnazijkama – Anji Prašnikar, dijakinji 1. letnika in Ani Razpet, dijakinji tretjega letnika. Obe sta na državnem nivoju osvojili srebrno Cankarjevo priznanje in dokazali, da sta izvrstni bralki in da znata odlično ubesediti svoje razmišljanje o prebranem literarnem delu.

Državnega tekmovanja pa sta se udeležili tudi dve dijakinji STPŠ Trbovlje – Hana Fele in Nika Bajda. Prva je osvojila bronasto Cankarjevo priznanje, Nika pa – tako kot Anja in Ana iz GESŠ – srebrno Cankarjevo priznanje.
Kljub slogovno zaznamovanem jeziku iz naših zasavskih “koncev” in pogosti uporabi tujih besed lahko z veseljem rečemo, da mladim materni jezik še zdaleč ni tuj.
Za dosežene rezultate jim iskreno čestitamo.