Osmega avgusta je potekala izredna seja OS na temo dovoza odpadkov iz ljubljanske toplarne v Trbovlje. Namen sklica izredne seje s strani županje Jasne Gabrič je bil, da se razjasnijo okoliščine in dejstva glede odlagališč pepela in ostalega materiala v trboveljski občini ter da se sprejmejo sklepi glede omenjene problematike.

 

Na sejo so bili povabljeni tudi zasavski poslanci, predstavniki Ljudske iniciative Moravče, predstavniki Občine Moravče, Civilna iniciativa Trbovlje, direktor HSE – EDT d. o. o. Trbovlje gospod Ervin Renko, generalni direktor HSE mag. Stojan Nikolič, predstavnik RTH d. o. o. Trbovlje – v likvidaciji gospod Urban Berger, predsednica KS Alojza Hohkrauta gospa Nika Jurše in lokalni ter slovenski novinarji. Povabilu pa se niso odzvali predstavniki Agencije RS za okolje, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Inšpektorata RS za okolje in prostor.

Svoja stališča z zvezi s problematiko je kot prvi predstavil Matjaž Marolt (Ljudska iniciativa Moravče), ki je povedal kako so se situacije lotili v Moravčah in opozoril na morebitne indice, na katere mora biti lokalna skupnost še posebej pozorna. Naslednji govornik je bil Ervin Renko, ki je predstavil vidik družbe HSE – EDT, torej zakaj so se odločili za takšen korak. Zbrane odpadke želijo predelati v gradbeni proizvod s katerim bi sanirali oziroma rekonstruirali brežino na južnem delu platoja na Lakonci. Podobno kot je sanirano tudi odlagališče pepela v Prapretnem. Na koncu pa je svoje stališče predstavila še Nasta Doberlet Bučalič kot predstavnica Civilne iniciative Trbovlje, ki je svojo predstavite zaključila z mislijo: »Zasavje ni in ne bo odpadek!«. K razpravi pa sta se priglasila tudi zasavska poslanca Soniboj Knežak in Primož Sitar.

Po predstavitvi so svoja mnenja povedali še občinski svetniki in postavili vprašanja ter predstavili svoje pomisleke. Več kot tri ure trajajoča seja pa se je končala s sprejetimi sklepi. Na seji je občinski svet Občine Trbovlje obravnaval problematiko glede odlaganja odpadkov na degradiranih površinah HSE- EDT d. o. o. in sprejel naslednje sklepe:

1. Občina Trbovlje ne podpira in ne dovoljuje zbiranje, skladiščenje in predelovanje odpadkov (elektrofilterskega pepela) oziroma podobnih potencialnih onesnaževalcev okolja na degradiranih površinah HSE – EDT d. o. o. v Trbovljah, dokler se analize ne predstavijo na seji OS Občine Trbovlje.

2. Na naslednji seji občinskega sveta naj družba HSE – EDT d. o. o. predstavi rezultate strokovnih analiz odloženega materiala, ki so bile naročene.

3. Predlaga se, da Policijska postaja Trbovlje pogosteje izvaja nadzor nad dovažanjem tovornih vozil z naloženim odpadnim materialom na območje bivših eksploatacijskih površin.

Celotno sejo si lahko ogledate na tej povezavi.