Trboveljski svetniki za zdaj pristajajo le na skladiščenje pepela

Vir: Facebook

Trboveljski občinski svetniki so na včerajšnji seji med drugim znova govorili o skladiščenju pepela na deponiji Energetske družbe Trbovlje, ki je pred tedni razburila tamkajšnje prebivalce. Kot so sklenili po dolgi večerni razpravi, se za zdaj strinjajo le s skladiščenjem, medtem ko do pridobitve tehničnega soglasja ne pristajajo na predelavo pepela. Občinski svet je ob tem svetnika Liste DNK Trbovelj Jožeta Pustoslemška pooblastil, da v njihovem imenu vpogleda v vso razpoložljivo dokumentacijo ter da mu podjetje kot lastnik odlagališča omogoči nadzor na terenu, o katerem bo nato poročal občinskim svetnikom.

Energetska družba Trbovlje je v sklopu načrtov za sanacijo degradiranega območja nekdanje deponije premoga Lakonca julija tam začela skladiščiti pepel iz ljubljanske toplarne. Do 25. julija, ko so z aktivnostmi zaradi zavez o dodatnih analizah prenehali, so tja navozili 60.000 kilogramov elektrofiltrskega pepela, ki so ga nameravali predelati v gradbeni material. Trboveljski občinski svetniki pa so na avgustovski izredni seji takim načrtom nasprotovali in od podjetja zahtevali analize, ki bi pokazale morebitne posledice početja.

Analizo že odloženega materiala je opravil Regionalni tehnološki center Zasavje, vodja laboratorija Uroš Drobnič pa je svetnikom povedal, da po rezultatih sodeč ne gre za nevaren odpadek. Vse izmerjene koncentracije naj bi bile pod mejnimi vrednostmi in nenevarne za zdravje ljudi, zato je pepel primeren za odlagališče, v primeru kakršnekoli predelave pa bi bilo treba dokazati lastnosti inertnosti, ki v sedanji fazi niso bile preverjene.

Direktor podjetja, ki je del skupine HSE, Ervin Renko je dodal, da je analiza pokazala, da pepel ob primernem ravnanju nima škodljivih vplivov, z njim pa so nameravali sanirati brežine nekdanje deponije premoga. Čeprav gre po njegovem mnenju za pravno nezavezujoče mnenje v zvezi s to dejavnostjo, je že pred sejo napovedal, da bodo spoštovali voljo lokalne skupnosti, a pri tem želi, da bi za vse pravne subjekte na tem območju veljali enaki vatli.

Ob tem so v podjetju spomnili, da ljubljanska toplarna za proizvodnjo energije od leta 2002 uporablja rjavi premog z zelo nizko vsebnostjo žvepla in pepela ter od leta 2008 lesno biomaso oz. lesne sekance. Pepel, ki nastaja v procesu pridobivanja energije, oziroma material iz njega se lahko uporablja za nasipni material, pa tudi sicer naj bi bil povsod v svetu precej uporabljan v gradbeni industriji.