Trboveljski svetniki zahtevajo inšpekcijski nadzor sanacije območja Bukova gora

Trboveljski občinski svet je RTH v likvidaciji pozval, naj preneha sanirati območje Bukove gore, ker obstaja utemeljen sum, da del ne izvaja skladno s zakonodajo in tehničnimi smernicami. A upravitelj družbe Janez Žlak takšne navedbe zavrača. Svetniki so zato pozvali k izrednemu inšpekcijskemu nadzoru izvajanja sanacije. Po njegovih besedah ima Vipap dovoljenje za predelavo materialov. Zagotavlja tudi, da se sanacijska dela na območju Bukove gore, kjer je bilo doslej vgrajenih 300.000 kubičnih metrov materiala, izvajajo skladno z zakonodajo.

 

Kot so povedali na občini, so svetniki pristojne državne institucije pozvali, naj opravijo izredni inšpekcijski nadzor nad izvajanjem sanacijskih del degradiranih površin na območju Bukova gora, ki je v pristojnosti Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) v likvidaciji, ter naj izvedejo izredno sondažno analizo degradirane površine. Jože Pustoslemšek, ki ga je občina zadolžila za nadzor območja Bukova gora, je namreč na seji dejal, da se na tamkajšnji površinski kop dovažajo različne vrste odpadkov, med drugim tudi elektrofiltrski pepel iz krškega Vipapa, za te odpadke pa RTH nima okoljevarstvenega dovoljenja.

Dovozi in odlaganja pepela v kadunjo Bukova gora po Pustoslemškovi oceni niso nadzorovani. Prav tako RTH ne zagotavlja naključnih odvzemov vzorcev s tovornjaka, s katerimi bi uradno preverili in dokazali, kakšen gradbeni material se uporablja za sanacijo in ali vsi pripeljani materiali ustrezajo vsem zakonskim predpisom.

Pustoslemšek, ki je opravil pet nadzornih pregledov območja Bukova gora, je ugotovil, da zaposleni ne uporabljajo ustrezne osebne varovalne opreme, od Vipapa pa je zahteval, da mu omogoči ogled proizvodnje oz. predelave pepela v t.i. gradbeni material. Opozoril je, da je RTH na degradirane površine Bukova gora vozil tudi gradbene odpadke, ki so nastali pri rušenje nekdanje Strojne tovarne Trbovlje.

Po oceni likvidacijskega upravitelja RTH Žlaka so trditve, da rudnik sanacije ne izvaja skladno z zakonodajo in tehničnimi smernicami, torej neutemeljene in neresnične, zato jih v celoti zavrača.  Po njegovih besedah je nadzor in prevzem dostavljenih količin odpadkov v tem primeru stvar obligacij oz. poslovnega razmerja.