Trenutno delovišče, kmalu pa prenovljeno igrišče

Lepše okolje je namenila Občina Trbovlje tudi trboveljskim otrokom. Pričeli so namreč z deli na igrišču Partizan.
V sklopu obnove je načrtovana nova preplastitev igrišča ter zarisane bodo talne označbe. Z Občine še obveščajo, da naj bi z deli končali predvidoma do konca maja.