Obvestilo vsem tistim, ki morate zamenjati osebni dokument!

Jutri, 14. maja 2022, bodo upravne enote (razen Upravne enote Ljubljana) sprejemale vloge za izdajo osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj. Za obisk upravne enote se vam ni potrebno naročiti.

Do konca leta 2022 bo potekla veljavnost 170.407 osebnim izkaznicam slovenskih državljanov. Staro obliko osebnih izkaznic bodo zamenjale nove, biometrične osebne izkaznice, ki vsebuje veliko več zaščitnih elementov. Da bi se torej izognili neželenim zapletom, si nov dokument zagotovite že sedaj.

Vlogo za osebni dokument lahko vložite na kateri koli upravni enoti, ne glede na naslov vašega stalnega prebivališča.