Majhne kmetije, ki imajo več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi dejavniki, imajo do konca januarja možnost oddati vlogo za pridobitev pet tisoč evrov nepovratnih sredstev kot pomoč za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij.

vir: Pixabay

Prvič razpis za majhne kmetije!

Za ta podukrep je namenjenih 20 milijonov evrov in to je prvič, da imajo male kmetije sploh možnost kandidirati za razvojna sredstva. Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki imajo v upravljanju najmanj tri in ne več kot šest hektarov primerljivih kmetijskih površin in redijo od tri do 15 glav velike živine, ki zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,7 glave velike živine na hektar trajnega travinja oziroma manj, če so ekološke kmetije.

Elektronski vnos vlog

Vloge za nepovratna sredstva bo mogoče vnesti elektronsko preko aplikacije. Sredstva so namenjena izboljšanju konkurenčnosti majhnih kmetij in izboljšanju ekonomske ter okolijske učinkovitosti kmetij.

Vnos vloge na javni razpis v elektronski sistem in elektronska vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. 11. 2017 do vključno 31. 1. 2018 do 24. ure.

Do 5.000 evrov, izplačilo v dveh obrokih

Znesek podpore znaša do pet tisoč evrov in bo izplačan v dveh obrokih. Upravičenci bodo seveda morali izpolnjevati določene zahteve. Ena takšnih je, da bodo investirali v legalne objekte. S pridobljenimi sredstvi se bo lahko med drugim tudi obnovilo strehe na hlevih, lahko se bo kupilo mehanizacijo, računalnik ali živali, pa odpravilo zaraščanje in nenazadnje tudi uredilo zaščito pred divjadjo.

Po pomoč na kmetijsko svetovalne službe

Kmetje naj se za pomoč pri prijavi in nasvete v zvezi s prijavo obrnejo na kmetijsko svetovalne službe na KGZS. Vsekakor pa se splača prijaviti, kajti vsak evro pride na kmetiji še kako prav, glede na to, da je kmetovanje kar velik strošek.