Čeprav občine Trbovlje letošnje poplave niso prizadele, pa jih letošnja toča ni obšla. Zato Občina Trbovlje obvešča oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023, da lahko le-to prijavijo na predpisanem obrazcu (Obrazec 2) najkasneje do petka 17. 11. 2023.
Izpolnjene in podpisane obrazce (dostopni so na tej povezavi https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/Ocena-skode-v-tekoci-kmetijski-proizvodnji-na-pridelkih-povzrocene-po-naravni-nesreci.pdf ) s strani oškodovanca je potrebno oddati na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje ali poslati prek elektronske pošte na [email protected] najkasneje do petka, 17. 11. 2023.
Škodo naj prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID in so dejansko utrpeli škodo.  .

Podpisan obrazec 2 mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
– Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
– Davčna številka nosilca
– Naslov nosilca
– KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev;  če KMG-MID ni urejen na datum 31.05.2023, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.
– GERK – številka GERK-a
– VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
– POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
– POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u

Več informacij prejmete pri g. Luki Sladiču po telefonu 03 77 79 915 ali po e-pošti na naslov [email protected]