Ugotovitve komisije o ravnanju županje Jasne Gabrič

Komisija za preprečevanje korupcije trboveljski županji Jasni Gabrič očita več kršitev etike in integritete javnega sektorja pri izbiri direktorja Komunale Trbovlje leta 2017. KPK je namreč ugotovil, da je Gabričeva leta 2017 takratnega predsednika nadzornega sveta trboveljske komunale v sporočilih SMS spraševala, za katerega kandidata za direktorja komunale bo glasoval. Hkrati mu je tudi sporočila, da gre podpora trboveljske občine določenemu kandidatu, so sporočili iz KPK.

Z navedenimi ravnanji je po oceni KPK Gabričeva vršila politični pritisk na predsednika nadzornega sveta, člana njene svetniške skupine Lista za naše Trbovlje, da naj na glasovanju o kandidatih za direktorja javnega podjetja glasuje za določenega kandidata, s čimer je presegla svoje pristojnosti, ki jih opredeljujeta statut Občine Trbovlje in Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje.

Po mnenju KPK je Gabričeva prav tako posegla v neodvisnost delovanja in odločanja takratnega predsednika nadzornega sveta trboveljske komunale in ravnala v nasprotju s kodeksom ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, s čimer je kršila integriteto javnega sektorja in etiko.

Nekdanji nadzorniki Komunale Trbovlje so jeseni 2017 za direktorja izbrali Jožeta Pustoslemška, mu soglasno izdali sklep o imenovanju, nato pa si premislili; polovica nadzornikov je namreč začela obstruirati seje, zaradi česar s Pustoslemškom nikoli niso podpisali pogodbe o zaposlitvi. Protikandidat Milan Žnidaršič je podjetje tožil in dosegel, da je sodišče v vsega nekaj dneh izničilo sklep o Pustoslemškovem imenovanju. Po menjavi nadzornikov je s sklepom novih nadzornikov Žnidaršič marca lani dobil še en mandat na čelu Komunale Trbovlje, ki jo je pred tem vodil več kot 20 let.

Na tem linku najdete poročilo o delu komisije KPK za december 2019.