Včeraj je na  območju Litije nekdo vlomil v hišo in s seboj odnesel nakit. Škoda storjena pri tem kriminalnem dejanju znaša okoli 2000 evrov.

Vedno več pa je tudi drznih tatvin stanovanj, ko se ljudem – predvsem starejšim občanom – približa neznanec pod pretvezo, da prihaja iz telekomunikacijskega, elektro  ali kakšnega drugega podjetja, jih izvabi iz stanovanja pod pretvezo, da si bodo ogledali teren za postavitev daljnovodov ali sanacijo odtokov, medtem pa njihov pajdaš vstopi v stanovanje, ga pregleda in odnese največkrat najdeni denar in nakit. Te drzne tatvine so dovršene do te mere, da žrtev tatov niti ne opazi takoj, kaj se je zgodilo. Policija zato znova opozarja, da bodite previdni, osebe, ki so prišle do vas nenapovedano, imejte ves čas  pod  nadzorom  in  jih  po nepotrebnem ne vabite v stanovanje. Hiše ne puščajte odklenjene, pa čeprav »stopite  samo  za  vogal«, predvsem pa bodite pozorni  na izgled neznancev, ki so vas obiskali (oblačila,  govor,  posebnosti)  ter na vozilo, s katerim so se pripeljali. In seveda – če se kljub vsej previdnosti zgodi, da ste postali žrtev tatu, to nemudoma prijavite na številko 113 ali na najbližjo policijsko postajo.