Janševa vlada, na račun katere je brati in slišati mnogo kritik, se je s koalicijsko pogodbo zavezala, da bo občinam dvignila povprečnine. V 2. protikorona zakonu je bil namreč v skladu s koalicijsko pogodbo sprejet odlok o dvigu povprečnin za občine. Na torkovi seji pa je bil z dopolnitvijo zakona   dvig povprečnin za slovenske občine tudi sprejet.

 

Občinam se za izvajanje obveznih nalog zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna na podlagi sistema primerne porabe. S tem je občinam omogočena večja finančna avtonomija pri pridobivanju in porabi teh sredstev. V izračunu primerne porabe občin oziroma zneska, ki pripada posamezni občini, se upoštevajo stroški za vse tiste naloge, ki jih  občine morajo opravljati na podlagi zakonskih predpisov. Metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog določi vlada z uredbo, sam postopek izračuna sredstev pa se začne z izračunom povprečnih stroškov na prebivalca – povprečnine.

Predsednik Vlade RS Janez Janša, ki je še v času Šarčeve vlade podpiral dvig povprečnin občinam, je dejal, da so občine v času epidemije odigrale pomembno vlogo;  dobro delovanje lokalne samouprave oziroma pravilne odločitve na občinskem nivoju so omogočile veliko stvari, da je življenje v času epidemije potekalo kolikor toliko normalno. Županom in vsem, ki so bili vključeni v to aktivnost v kriznih razmerah, se zahvaljuje in sporoča, da sredstva, ki jih bodo občine dobile s pomočjo višjih povprečnin niso sredstva za odpravljanje posledic korone, pač pa so to sredstva, ki jih občine potrebujejo za normalno življenje.  Stroške, ki pa so v občinah nastali zaradi spopada z epidemijo, pa bo država v okviru danih realnih možnosti, poravnala posebej.

Kaj pomenijo torej zvišane povprečnine za zasavske občine? Prej je vsaka občina prejela za občana 589,11€, sedaj pa naj bi bil ta znesek 623,96 €. Morda se 34,85 € res ne sliši veliko, vendar če pomnožite s število prebivalcev v posamezni občini, znesek ni več zanemarljiv. Koliko povprečnine bodo torej po novem prejele zasavske občine?

OBČINA ŠT. PREBIVALCEV PREJŠNJA POVPREČNINA ZVIŠANJE NOVA POVPREČNINA
HRASTNIK 9.140 5.384.465 € 318.529 € 5.702.994 €
LITIJA 15.429 9.089.378 € 537.701 € 9.627.079 €
ŠMARTNO PRI LITIJI 5.629 3.316.100 € 196.171 € 3.512.271 €
TRBOVLJE 16.037 9.447.557 € 558.889 € 10.006.447 €
ZAGORJE OB SAVI 16.453 9.692.627 € 573.387 € 10.266.014 €

 

Vlada RS je torej za zvišanje povprečnin občinam v Sloveniji namenila 72.812.454 €, od tega 2.184.677 € za zasavske občine. A komu ali čemu bodo župani ta sredstva namenili? Na te odločitve bo treba počakati, da se prazniki končajo.                                                                                                                                                                                              Pa živel 1. maj!