Vir fotografije: spletna stran SDS https://www.sds.si/novica/posvet-z-volivci-solidarnostni-dodatek-za-upokojence-je-bil-upravicen-20345

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je v okviru protikoronskih paketov upokojencem z najnižjimi pokojninami zagotovila dva solidarnostna dodatka.

Solidarnosti dodatek je prejelo več kot 300.000 upokojencev z nizkimi pokojninami. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov, so prejeli dva solidarnostna dodatka po 300 evrov ali skupaj 600 evrov. Upokojenci, s pokojnino med 510,01 in 612 evri, so skupaj prejeli 460 evrov solidarnostnega dodatka (dvakrat po 230 evrov) in upokojencem, ki prejemajo pokojnino v znesku med 612,01 in 714 evri, so prejeli solidarnostni dodatek dvakrat po 130 evrov, t.j. skupaj 260 evrov.

Ker se v Slovenski demokratski stranki kljub nekaterim zlobnim jezikom dobro zavedajo,  da je njihovo poslanstvo služiti državljanom Republike Slovenije, so tudi letos že tradicionalno organizirali Posvet z volivci.  Namen Posveta je pridobiti mnenje državljanov o aktualnem dogajanju v Sloveniji ter na podlagi tega mnenja oblikovati rešitve in izboljšati življenjski standard v Sloveniji. V letošnji akciji je sodelovalo preko 27.000 državljanov.

Tretje vprašanje Posveta z volivci je spraševalo, ali je bila pomoč upokojencem z najnižjimi pokojninami upravičena. Na dotično vprašanje je odgovorilo 18.052 anketiranih.  Da so bili upokojenci upravičeni do pomoči v obliki solidarnostnih dodatkov v času koronakrize, je odgovorilo 80 % vprašanih, medtem ko se preostalih 20 % s tem ne strinja.

Slovenski demokratski stranki predstavljajo rezultati Posveta odločilno vodilo pri njihovem  delu za skupno dobro ljudi in zato se vsem sodelujočim zahvaljujejo za njihove odgovore. Vsak vprašalnik je bil skrbno prebran, pregledan in preučen, saj mnenje vsakega posameznika šteje!