O tem, da se bodo po prvem juliju upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let lahko brezplačno vozili z medkrajevnim avtobusnim in železniškim potniškim prometom, smo že pisali.

 

Tisti, ki ste upravičeni do brezplačne vozovnice za medkrajevni prevoz z avtobusom in vlakom in jo tudi želite pridobiti, boste za to morali izpolniti obrazec.

V obrazcu morate vpisati svoje ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, če ga imate. Prav tako je treba obvezno označiti podatek o statusu – ali ste  upokojenec, oseba starejša od 65 let, imetnik evropske kartice ugodnosti za invalide ali vojni veteran. Če spadate v katero od slednjih dveh skupin, pa je treba dopisati tudi številko kartice. Neobvezna podatka pa sta telefonska številka in elektronski naslov. Vsi interesenti morate izpolnjen obrazec/vlogo oddati na prodajnih mestih avtobusnih prevoznikov, Slovenskih železnic ali prek klasične oziroma elektronske pošte.

Kam lahko pošljete obrazec za subvencionirano vozovnico za brezplačni prevoz?

  • Elektronska pošta: [email protected]  (v zadevo e-pošte napišite »brezplačna vozovnica Slovenija«)
  • Klasična pošta: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«

Pozor!

Vsi, ki sodijo v katero izmed zgornjih skupin in opravljajo samostojno registrirano dejavnost, so poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov, do brezplačne vozovnice NISO upravičeni.

Če boste vlogo oddajali osebno na prodajnih mestih avtobusnih prevoznikov in Slovenskih železnic, boste morali poleg vloge predložiti še osebni dokument ter izkaznico vojnega veterana ali evropsko kartico ugodnosti za invalide (če vlogo oddajate kot vojni veteran oziroma invalid). Tisti, ki boste vlogo za brezplačno vozovnico oddali po pošti ali elektronski pošti, pa vam teh dokumentov ni potrebno priložiti.

Strošek za izdelavo vozovnice znaša 3€.

Brezplačna vozovnica bo uvedena s 1. julijem 2020 in bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana.