Komunala Trbovlje je opravila končne analize vzorcev pitne vode in na podlagi le-teh objavlja, da je UKREP PREKUHAVANJA VODE na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče in Ostenk ter zaselek Ojstro v Čečah) PREKLICAN!
Sedaj si pa le brez skrbi natočite čiste vode izpod pipe!