Ob triinsedemdeseti obletnici delovanja doma in prvi obletnici Rastoče knjige Dom Tisje so se domujoči povezali z okoljem, odprli vrata doma in tako gradili dobre medsebojne odnose, kulturo dobrote, pravičnosti, spoštovanja in solidarnosti, skratka spletli prijateljstva, ki bogatijo celotno skupnost.

 

Praznovanje doma so tako otvorili s tradicionalnim koncertom Mešanega pevskega zbora Sončni žarek. V goste so ob jubileju povabili najbolj plodovitega slovenskega pisatelja, gospoda mag. Ivana Sivca. Presenečeni nad njegovo pozitivno, toplo, skromno in sočutno človeško naravo, smo navdušeni poslušali predstavitev njegovih knjižnih  del. V njih opisuje človeške vrednote in s tem dokazuje poznavanje duše slovenskega človeka. Na naš praznik je predstavil svoja dela že tisoč devetinosemdeset krat.

Ker imajo domujoči radi lepo slovensko besedo, tudi sami ustvarjajo in pišejo Rastočo knjigo Doma Tisje. Vsak dan se zbirajo in poskrbijo za razvedrilo malo drugače, saj je urjenje spomina enako pomembno kot fizična aktivnost. Za začetek so v knjigo zapisovali besede in s to zanimivo igro povečali pozornost, ter tako obudili ustaljene spominske poti pri posameznikih, ki so različno ohranjene. Tako v domu poskrbijo za večjo zbranost.

Rastoči knjigi Abeceda vrednot odličnosti, mojstrstva in etike Doma Tisje so ob obletnici dodali prvi list poimenovan  Abeceda odličnosti. Slovesnosti se je udeležil tudi idejni pobudnik Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič. Z navdušenjem je povedal: » Knjiga vsebuje veliko elementov inovativnosti, spodbuja in širi besedni zaklad, omogoča bogatenje kognitivnih sposobnosti. Naj Dom Tisje resnično cveti, raste in se razvija še naprej, tudi s pomočjo filozofije in tehnologije Rastoče knjige.« Sestavni del praznovanja je bilo tudi petje domskega mešanega pevskega zbora Tisa in ples Folklorne skupine Nasmeh iz Trebnjega.

Tako so v domu starejših obeležili dan odprtih vrat in prvo leto delovanja Rastoče knjige. Tudi v prihodnje si želijo graditi svojo dejavnost. Z medgeneracijskim povezovanjem vseh, ki se pridružujejo sporočilu sožitja, strpnosti in skupne rasti.