V EU kar 20 milijonov ljudi še vedno živi pod pragom revščine

Včeraj so evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strassbourgu razpravljali o minimalnem dohodku, kot zagotovljeni pravici za državljane Evropske unije (EU).

V razpravi se je pokazalo, da med poslanci obstajajo različni pogledi glede tega kaj minimalni dohodek sploh je. Evropska poslanka Romana Tomc je zato v svojem govoru izpostavila: »Tudi sama zagovarjam minimalni dohodek, pri čemer naj takoj povem, da ne govorim o univerzalnem temeljnem dohodku in ne o minimalni plači. Ti pojmi se žal pogosto mešajo. Vsi državljani bi morali imeti možnost, da dobijo pomoč, kadar jo utemeljeno potrebujejo.«

 

»Minimalni dohodek pa ne sme biti le pravica, ki je samoumevna. Povezana mora biti tudi z odgovornostjo. V Evropi želimo ohraniti najvišji socialni standard na svetu, a moramo biti pozorni, da na račun visokih socialnih pravic ne razvrednotimo pomena dela in dostojnega plačila za delo. Razmerje med minimalnim plačilom za delo in minimalnim dohodkom, oziroma socialno pomočjo, je v nekaterih državah povsem neustrezno. To spodbuja ljudi, da se zavestno odločijo, da ne bodo delovno aktivni. Razlika mora biti torej dovolj velika, da bomo spodbujali delovno aktivnost in ne obratno.« je še izpostavila Romana Tomc.

V EU kar 20 milijonov državljanov še vedno živi pod pragom revščine. V shemah minimalnega dohodka zato mnogi, po vzoru Italije, vidijo rešitev za večjo socialno kohezijo med državami članicami in za doseg pravičnejše Evrope.

Za konec je evropska poslanka še poudarila: »Evropa je dežela socialnih pravic, ki so del naše zgodovinske in kulture tradicije. Če želimo, da tako ostane, moramo skrbeti za dobro kondicijo tistih, ki ustvarjajo pogoje za zaposlovanje in financirajo socialno državo.«