Hrastniški župan je nagovoril svoje občanke in občane ob Dnevu državnosti in bližajočem se občinskem prazniku. Takole jim vošči…

»Kot vedno se končuje eno obdobje in prihaja novo – vanj vstopamo z novimi pričakovanji, tudi novim upanjem. Vsi skupaj se trudimo, da bi z vsakodnevnim prizadevnim delom izboljšali življenje občank in občanov, pred nami pa je ponovno tudi obdobje velikih investicijskih vlaganj v občini. Tako z velikimi kot malimi dejanji sledimo našim zavezam, da občina Hrastnik na temeljih tradicije in načelih trajnostnega razvoja gradi prodorno in odprto skupnost ter privlačnejši Hrastnik.

Prav je, da se vsi skupaj trudimo za mir, za solidarnost in prijateljske odnose med sosedi, znanci in sokrajani ter občani, za človekovo svobodo, blaginjo in pravičnost za vse ljudi, kot smo si zastavili ob osamosvojitvi pred dobrega četrt stoletja. Prepričan sem, da nam bo z malce potrpežljivosti, optimizmom in solidarnostjo skupaj uspelo.

Ob Dnevu državnosti in 3. juliju – prazniku občine Hrastnik vam iz srca čestitam. Iskreno čestitam tudi rudarjem ob njihovem stanovskem prazniku, vsem skupaj pa želim ponosno, samozavestno in optimistično praznovanje.«, je v voščilu zapisal župan Občine Hrastnik Miran Jerič.

Na koledarju prireditev je velik nabor dogodkov, ki jih ob prihajajočih praznikih za občane pripravljajo društva, zavodi, krajevne skupnosti in številni posamezniki.

Slavnostna prireditev ob  občinskem prazniku bo v ponedeljek, 3. julija 2017, ob 19. uri  v Delavskem domu v Hrastniku.

Na njej bodo podelili letošnja občinska priznanja in nagrade. V kulturnem programu se bo predstavila vokalna skupina JAZZVA.

Tudi z našega uredništva ob tej priložnosti želimo Hrastniku vse lepo za občinski praznik, vam vsem spoštovane bralke in bralci Našega Zasavja pa tudi lepo in ponosno praznovanje Dneva državnosti v nedeljo 25. junija.