Konec maja bodo potekala gradbena dela v Frtici v Hrastniku. Svet krajevne skupnosti Steklarna se je namreč odločil, da je nujno potrebno urediti križišče Taborniška pot – Pot Franca Pušnika. Poleg samega novega opornega zidu na strani odcepa za Taborniško pot bodo razširili še cestišče in tako spremenili ozko in slabše pregledno križišče v bolj varno in pregledno za vse udeležence v prometu. Investicija ureditve na Frtici znaša slabih 5.000 EUR.