Pokojnine se bodo v letu 2019 uskladile tako redno kot izredno, letni dodatek bodo dobili vsi upokojenci, prihodki in odhodki pokojninskega zavoda pa bodo izravnani v višini 5,5 milijarde evrov, izhaja iz finančnega načrta zavoda za leto 2019, ki ga je danes sprejel svet zavoda. Dokument bodo poslali še v soglasje vladi.

ŠTEVILO PREJEMNIKOV POKOJNIN SE BO POVEČALO

Povprečno število prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, se bo prihodnje leto glede na načrt povečalo za 0,5 odstotka. To je 0,2 odstotne točke več od ocene za letošnje leto. Povprečno število starostnih upokojencev bo večje za 1,3 odstotka, kar je prav tako 0,2 odstotne točke več od ocene za letos, izhaja iz načrta, ki ga je predstavil namestnik generalnega direktorja zavoda David Klarič.

Pokojnine se bodo februarja prihodnje leto redno uskladile za 2,8 odstotka, izredna uskladitev z veljavnostjo od 1. decembra 2019 pa bo znašala 1,5 odstotka. Zneski za dodatek za pomoč in postrežbo ter za invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladili vse od leta 2011, bodo po redni uskladitvi višji za 2,8 odstotka.

ZA IZPLAČILO POKOJNIN NAČRTOVANIH 4,6 MILIJARDE EVROV

Prihodki od prispevkov so načrtovani v višini 4,4 milijarde evrov, kar je 6,5 odstotka več od ocene za letos. Pri tem so upoštevali, da bo prejemnikov plač 1,8 odstotka več, plače pa bodo 4,9 odstotka višje. Za izplačilo pokojnin pa je načrtovanih 4,6 milijarde evrov, kar je v primerjavi z oceno za letos 3,9 odstotka več. Glavnino odhodkov za pokojnine predstavljajo odhodki za starostne pokojnine, ki bodo 4,7 odstotka višji od ocene za letos predvsem zaradi uskladitev pokojnin in rasti povprečnega števila starostnih upokojencev.

V razpravi je predstavnica upokojencev v svetu Anka Tominšek menila, da bi bilo treba spremeniti klimo v družbi, češ da upokojenci “najedajo družbena sredstva”. “Treba je povedati, da so glavni vir v pokojninski blagajni prispevki, medtem ko bo državni proračun za pokritje razlike med prihodki in odhodki zavoda po načrtu prispeval 734 milijonov evrov,” je dejala.

Po oceni predstavnice sindikatov Lučke Böhm pa ni razumljivo, da bo morala Kapitalska družba (Kad) v času debelih krav vplačati v pokojninsko blagajno 50 milijonov evrov, namesto da bi se ustanovil rezervni demografski sklad, kjer bi se ta sredstva plemenitila.

Generalni direktor zavoda Marijan Papež se je strinjal, da je škoda, da še ni demografskega sklada. Glede na to, da je državni proračun za prihodnje leto že zaprt, pa ni realno pričakovati, da bi šlo 50 milijonov evrov iz proračuna namesto iz Kada, je opozoril.