Na javni dražbi za prodajo nepremičnega premoženja bo Občina Litija prodajala šest zazidljivih parcel na Graški Dobravi v mestu Litija. Javna dražba se bo vršila dne 15. 6. 2017 v veliki sejni sobi občine Litija, z začetkom ob 14. uri.

Parcele od 500 do 800 kvadratov na Graški Dobravi

Parcele se nahajajo v prostorski enoti Li – 16 SSc in so namenjene  prostostoječi individualni gradnji  enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb. Stavbna zemljišča, ki so nepozidana, v naravi trenutno prestavljajo gozd.

Na prodaj so parcele 1338/66, 1338/68, 1338/70, 1338/72, 1338/74 in 1338/76 v katastrski občini Hotič. Cene zemljišč, ki se prodajajo po načelu videno kupljeno,  so od 28.000 do 36.000 evrov z DDV-jem, seveda odvisno od velikosti parcele, te pa so od slabih 500 do dobrih 800 kvadratnih metrov.

Pravočasno s prijavo, 15. junij do 11. ure vplačilo varščina

Interesenti morate osebno ali po pošti na naslov občine Litije, Jerebovo ulico 14, pošto 1270 Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče občine Litija najkasneje do 15. 6. 2017 do 12. ure. Vplačati je potrebno 10 % varščine vrednosti nepremičnine do dneva dražbe, najpozneje do 11. ure, obveščajo z Občine Litija. Dodajajo še, da se lahko za dodatne informacije obrnete na Ivana Matijeviča, odgovornega za prodajo nepremičnin na občini, na telefonsko številko 01/8963-462 ali mail naslov [email protected].