Že kar nekaj časa se na glas govori o nujnosti heliodroma v Litiji. Cestna povezava z Ljubljano za nujne prevoze je za današnje čase dokaj neprimerna, pred vsem zaradi slabe in močno prometno preobremenjene ceste. Vedno več je helikopterskih intervencij za nujno medicinsko pomoč.

Naše Zasavje

Helikopterska nujna medicinska pomoč je nekaj kar rešuje življenja, nekaj najnujnejšega, nekaj kar bi moralo biti samoumevno in dostopno povsod po državi. Litijska in Šmarska občina, kot tudi celotno Zasavje je s svojo specifično lego in odmaknjenostjo od Ljubljane ter slabo cestno povezavo še kako upravičeno do koriščenja te nujne življenjsko potrebne intervencije. Med tem, ko ob nujnih primerih medicinsko osebje in cestno reševalno vozilo opravi svoje delo na zelo odmaknjenih in težko dostopnih krajih, je lahko helikopter za nujen prevoz že na poti.

Brez gasilcev ne gre!

Naše Zasavje

V kolikor bi imeli pri ZD Litija urejeno nemoteno pristajanje helikopterjev za nujno medicinsko pomoč in bi bili usposobljeni litijski gasilci za samo pristajanje in vzletanje ter varovanje ob tovrstni intervenciji, bi bilo posredovanje še hitrejše. In prav tega si zelo želijo litijski marljivi gasilci, ki jim ni vseeno, kako se rešuje življenja. Že sedaj takoj prihitijo na kraj pristanka helikopterja na bližnji travnik in zaprejo del ceste pri ZD ter tako pomagajo, da je posredovanje čim hitrejše in nemoteno.

 V občinskih planih sodoben zaščitno reševalni center!

»Litijskemu prostovoljnemu društvu primanjkuje prostora za vozila in opremo operativne enote glede na zahteve, ki jim jih narekuje zakonodaja. Za rešitev težav se predvideva ureditev reševalnega centra. Center bo nudil ustrezne pogoje za skupno delovanje služb zaščite in reševanja na področju intervencij, izobraževanj, usposabljanj in urjenj. Na področju nujne medicinske pomoči bo nudil ustrezen prostor za izven letališko pristajanje helikopterja«. Tako je zapisano v mnogih dokumentih, med drugim tudi v dolgoročnem razvojnem programu občine Litija.

Tudi v nedeljo 23. julija dopoldan je moral v Litijo prileteti helikopter za nujno medinsko pomoč. Posnetek vzleta si lahko ogledate na naši Facebook strani Naše-Zasavje.si

N.Z.