Občina Litija vsako leto ob zaključku šolskega leta v sodelovanju z osnovnimi in glasbeno šolo iz občine Litija organizira vpis učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov. Letošnja, že 38. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, je bila v petek, 23. 6. 2017, ob 18. uri, v prostorih Gimnazije Litija. Kulturni program je pripravila OŠ Gradec.

V Zlato knjigo se vpišejo učenci osnovnih šol, ki so dosegli v zadnjih štirih letih šolanja povprečno oceno, ki ni nižja od 4,53 za vsak razred v obdobju od 6. do 9. razreda, z največ eno oceno 3 v posameznem razredu, ter učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, ki so zaključili glasbeno šolanje na nižji oz. višji stopnji in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlično oceno. V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate na različnih državnih tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti.

Župan Občine Litija Franci Rokavec je učencem, vpisanim v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, podelil diplome in knjižne nagrade.

V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo vpisano naslednje število učencev oziroma skupin po posameznih šolah:

vir: arhiv Občina Litija