Mreženje mest in varovanje voda je glavna tema projekta. V okviru sedmih dogodkov projekta, ki je podprt s strani programa Evropa za državljane, partnerji  izmenjujejo dobre prakse, se mrežijo in načrtujejo nadaljnje skupne projekte.

Društvo za razvoj podeželja LAZ, slovenski partner v projektu H2O WR, je od 14. do 16. Junija 2018 v Litiji gostilo štirideset udeležencev iz srbske Rume, hrvaških Našic, Češke Prage 9, bolgarskega Razloga in madžarske Peči. Iz petih držav so se srečanja udeležili tudi župani partnerskih mest.

V Litiji je organizator dogodka izpostavili potrebo po varovanju podtalnice na primeru projekta Amiiga in mesta Ljubljana. Zagotavljati pitno vodo iz pipe brez kloriranja in drugih ukrepov je seveda cilj vseh lokalnih skupnosti.

S predlogi rešitev je bil tudi predstavljen problem iztekanja onesnaženih rudniških voda v reko Savo. Velikokrat so finančna sredstva ovira, da ne naredimo več za zaščito voda, rešitve so.

S sistemi čiščenja odpadnih voda so se predstavniki mest spoznavali domala v vsakem partnerskem mestu, tudi v Litiji. Centralna biološka  čistilna naprava za 9000 PE je novejša, z zaprtim sistemom bazenov in sodobnim računalniškim upravljanjem.

Litija je mesto ob reki Savi, reki, ki večkrat poplavlja ali kako drugače ogroža prebivalce. Gasilci so predstavili amfibijsko vozilo, to je motorno vozilo namenjeno premikanju po vodi in po kopnem.

Partner iz Litije je udeležencem predstavil tudi nekaj lokalnih znamenitosti, od  rudnika Sitarjevec, zbirke prodnikov iz reke Save na Bregu pri Litiji, do gradu Bogenšperk in mestnega muzeja Litija, ki priča o življenju v mestu ob reki nekoč.

Po več kot letu dni izvajanja projekta, so udeleženci na srečanjih že dodobra utrdili partnerstvo in razvili prijateljstvo. Tako, kot na vseh srečanjih do sedaj, so se tudi Slovenci potrudili, da je bilo tridnevno srečanje prijetno in zanimivo.

Projekt bo zaključil še zadnji dogodek, ki bo septembra v srbski Rumi.

 

Vesna Lebar Rota