Med izvedbo druge faze ureditve rudnika Sitarjevec za namen turističnih ogledov je bila odkrita nova dvorana z dosedaj najlepšimi in najštevilčnejšimi limonitnimi kapniškimi strukturami. Sedaj se proučuje možnost zagotovitve varnega dostopa do lokacije za kasnejše turistične oglede. Od odprtja prvih stotih metrov rudnika Sitarjevec za turistične namene decembra 2017, si je muzejski del rudnika ogledalo že več kot 5000 obiskovalcev. 

Ureditev se izvaja v okviru projekta MINE TOUR, s katerim je Občina Litija v lanskem letu uspešno kandidirala na Interregov razpis V-A Slovenija-Hrvaška. Cilj projekta je izboljšanje ohranjanja rudarske dediščine z revitalizacjo, izboljšanjem doživljanja in dostopnosti dveh destinacij rudarskih spomenikov in boljša zmogljivost deležnikov turizma z vključevanjem deležnikov s področja trajnostnega turizma ter naravne in kulturne dediščine v program usposabljanja za promocijo rudarske dediščine na programskem območju ter krepitev trajnostnega turizma rudarske dediščine s povečanjem sodelovanja deležnikov za izboljšanje upravljanja in okrepitev promocije rudarske dediščine na nacionalni in čezmejni ravni.

Izvedba 2. faze bo potekala približno eno leto.