Občina Šmartno pri Litiji bo modernizirala nekaj cest, išče ponudnike – izvajalce, ki bodo morali povedati za kakšno ceno bodo opravili dela

Občina Šmartno pri Litiji je objavila Javno naročilo za modernizacijo in asfaltiranje delov štirih cest oziroma odsekov lokalnih cest, javnih poti in energijske poti. Gre za dele ceste Kopačija – Gabrska gora – Moravče, Javorje – Felič Vrh – Gornji Vrh, Ježni Vrh – Grmada in Javorsko energijsko pot. Z javnim naročilom naročnik – Občina išče ponudnike, ki se bodo prijavili na razpis.

Kopačija – Gabrska Gora – Moravče

Asfaltiral se bo del makadamske lokalne ceste med naseljem Poljane pri Primskovem in križiščem z lokalno cesto Razbore – Ježni Vrh – Poljane v dolžini približno 500 metrov. Urejeno bo tudi odvodnjavanje z muldo, jarkom in koritnico. Nameščena bo tudi varnostna ograja v dolžni okrog 100 metrov.

Javorje

Javorje – Felič Vrh – Gornji Vrh (pri GD Javorje in Felič Vrhu)

V naselju Javorje se bo moderniziralo obstoječo makadamsko cesto na dveh odsekih. Prvi odsek je od obstoječe asfaltirane ceste pri hiši številka 14, v dolžini 150 metrov, drugi odsek pa od hišne številke 19 in 20 v dolžini 150 metrov skozi naselje.  V prvem delu trase 66 metrov se bo cesta zavarovala z varnostno ograjo .

Ježni Vrh – Grmada

Modernizirala oziroma asfaltirala se bo javna pot v naselju Ježni Vrh in Preska nad Kostrevnico v dolžini 545 metrov. Preddela, rušitvena in zemeljska dela bodo opravljena s strani občanov. Nameščena bo tudi specialna jeklena mreža v površini 160 kvadratnih metrov proti padajočim kamenjem.

Javorska energijska pot

Modernizirala in asfaltirala se bo makadamska cesta v naselju Javorje do stanovanjskih hiš na Energijski poti, in sicer od že asfaltirane javne poti do stanovanjske hiše Javorje 23 v dolžini 240 metrov. Hkrati je to dovozna pot do stanovanjskih hiš Javorje 16 in 23. Na trasi se bo zgradilo tudi 30 metrov dolgo kamnito oblogo brežine.