V Splošni bolnišnici Trbovlje so se odločili, da so zaradi vsakodnevnega slabšanja epidemiološke situacije obiski v bolnišnici do nadaljnjega prepovedani. Po besedah strokovne direktorice Tadeje Jelenko  so obiski dovoljeni le izjemoma v dogovoru z lečečim zdravnikom pacienta.

Ob vsakodnevni rasti številk glede okužb s koronavirusom in posledično glede hospitalizacij covidnih pacientov pa se lahko vprašamo, kdaj bo Splošna bolnišnica Trbovlje spet covid-bolnišnica. To bi lahko bil kar hitro bližajoči se 17. september 2021, vendar v bolnišnici niti ne izključujejo možnosti, da bi do tega prišlo že kak dan prej.

In kaj  pomeni ponovno odpiranje covid oddelka za bolnišnico – prednost ali slabost, so v vodstvu bolnišnice pojasnili, da so kot zdravstvena ustanova dolžni skrbeti za covid paciente, ko so na nivoju države potrebne dodatne kapacitete po covid posteljah. Jim pa odpiranje, nato zapiranje in potem spet odpiranje covid oddelka predstavlja določene težave v kadrovskem in organizacijskem smislu, saj odpiranje covid oddelka pomeni najmanj zapiranje Oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo, zaradi pomanjkanja kadra pa se kaj lahko zgodi, da bodo tudi ostale obravnave odpovedane.