V Steklarni Hrastnik je družba Gen-I v okviru partnerstva z Razvojnim centrom Novi materiali postavila sončno elektrarno, električno energijo iz nje pa bodo porabili za proizvodnjo vodika. Po besedah generalnega direktorja Časa so lani začeli razvijati inovativno tehnologijo, katere cilj je znižati porabo zemeljskega plina za 10 do 15 odstotkov kot energenta za taljenje stekla in s tem bistveno zmanjšati ogljični odtis. Postavitev elektrarne je stala 172.000 evrov.

Peter čas je na konferenci še dodal, da so najnovejše in energetsko učinkovite metode, tehnološki postopki in rešitve za zniževanje vplivov na okolje ena izmed ključnih strateških usmeritev pri odločitvi, kakšna tehnologija bo del proizvodnje stekla v Hrastniku. V enoti namiznega stekla je Steklarna Hrastnik s pomočjo inovativnih rešitev in najnovejše tehnologije že znižala izpuste ogljikovega dioksida za 30 odstotkov, v enoti embalažnega stekla pa za 10 odstotkov.

V steklarni bodo tako del fosilnih goriv zamenjali z vodikom, ki povzroča minimalne ogljične izpuste, pridobivali pa ga bodo iz sončne elektrarne, ki ima 614 sončnih panelov, njena letna proizvodnja pa bo znašala 177 megavatnih ur električne energije. Elektrarna bo pripomogla tudi zmanjšanju izpusta ogljikovega dioksida za 80 ton letno.

Predsednik uprave družbe Gen-I Robert Golob je pojasnil, da želijo svojim poslovnim partnerjem omogočiti učinkovito izvedbo zelene preobrazbe in znižanje ogljičnega odtisa. “Danes pomeni postavitev sončne elektrarne pridobitev dostopa do lastnega vira energije, dolgoročno gledano pa finančni učinek za nas, naš planet in naše potomce,” meni Golob. Je namreč mnenja, da mora slovenska industrija narediti korak naprej ne le pri digitalizaciji, ampak tudi pri zeleni preobrazbi.

Po besedah raziskovalca Tilna Severja je sončna elektrarna, ki je del evropskega projekta OPERH2, objekt, na katerem bodo s postopkom elektrolize in z energijo iz sončne elektrarne lokalno pridobivali izjemno čist vodik, ki ga bodo nato uporabili na pilotni steklarski peči za znižanje ogljičnega odtisa. Napovedal je, da bo pilotna faza potekala do julija, ko bodo tudi priklopili sočno elektrarno na pilotno napravo. Sledila bo faza eksperimentalnega razvoja, njen cilj pa bo praktična potrditev nove tehnološke rešitve za taljenje stekla s souporabo vodika in oblikovanje smernic za prenos tehnologije na velike steklarske peči.