Varstveno delovni center Zasavje je javni socialno varstveni zavod, ki vključuje odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Za svoje uporabnike z vodenjem, varstvom ter zaposlitvijo pod posebnimi pogoji skrbijo v dnevni enoti Zagorje ob Savi ter dnevni enoti Litija, del njihovega centra pa so tudi enote bivanja Ribnik 1, Ribnik 2 in Podvelnarji v Zagorju.

VDC Zasavje se je kot edina negospodarska inovacija izmed 207 prijavljenih uvrstila v izbor 41 najboljših zlatih regionalnih inovacij za naj slovensko inovacijo 2021.

Varstveno delovni center Zasavje želi z inovacijo z naslovom Gradimo vključujoče, inovativno in povezano Zasavje Sloveniji pokazati, kako pomembno je osveščanje javnosti o pomenu delovne in socialne vključenosti oseb z intelektualno oviranostjo v družbo. Gre za  inovativen koncept vključevanja odraslih oseb s posebnimi potrebami (uporabnikov VDC) v družbo. Tudi ljudje z intelektualno oviranostjo živijo, se želijo povezovati in vključevati v družbo, saj so to njihove osebne zmage.

Pomagajmo jim pri njihovih zmagah tudi mi – na spletni povezavi https://daninovativnosti.gzs.si/nacionalni-kandidati/  lahko glasujete za njihovo inovacijo.

Nič vas ne stane, le en klik – vaš klik za podporo k uspehu  VDC Zagorje za njihovo inovacijo!