Pohvalna novica prihaja iz Občine Trbovlje. Danes so namreč objavili JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Trbovljah.

Občina Trbovlje, ki tak razpis objavlja prvič, je v svojem proračunu za ta namen predvidela 5.000 €.

S sofinanciranjem sterilizacije in kastracije mačk želijo zmanjšati število zapuščenih mačk v občini. Za to so namenili nepovratna finančna sredstva – za kastracijo lastniškega mačka 35 EUR, za sterilizacijo lastniške mačke pa 50 EUR.

Za dodelitev sredstev obstaja naslednji razpisni pogoj: vlagatelj je lastnik mačk, ki ima stalno prebivališče v Občini Trbovlje, v lasti do 3 mačke na stanovanje oziroma hišno številko in podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške mačke. Sredstva bodo dodeljena za že opravljeno sterilizacijo oziroma kastracijo mačka in sicer za posege, ki so bili opravljeni od objave razpisa na spletni strani Občine Trbovlje pa do porabe proračunskih sredstev.

Poleg vloge za sofinanciranje, ki jo najdete na tej povezavi https://www.trbovlje.si/objava/869609, morate na Občini priložiti še račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku mačke.