V Trbovljah bodo začeli prevzemati pepel iz Energetike Ljubljana

Družba HSE-Energetska družba Trbovlje (HSE-EDT) bo v skladu s sklepom trboveljskega občinskega sveta, da se strinja s skladiščenjem elektrofiltrskega pepela, v četrtek začela prevzemati in skladiščiti pepel iz Energetike Ljubljana, so sporočili iz HSE. Zagotavljajo, da gre za nenevaren odpadek, ki ga bodo predelali v gradbeni material.  Vse izmerjene koncentracije iz izlužka odpadka ” naj bi bile pod mejnimi vrednostmi in ne izkazujejo nobenih nevarnosti za zdravje ljudi, so še dodali na Regionalnem tehnološkem centru Zasavje.

 

Zagotovili so tudi, da bo pepel skladiščen skladno z vsemi zahtevami in standardi, tako da ne bo vpliva na okolje.

HSE-EDT bo skladno z dogovorom med družbama od Energetike Ljubljana v naslednjih letih prevzel 6000 ton elektrofiltrskega pepela in žlindre s klasifikacijsko številko 10 01 01.

Pepel bodo predelali v gradbeni material, s katerim se bo rekultivirala brežina na območju Lakonce, kjer je po občinskih prostorskih načrtih predvidena obrtna cona. “Družba HSE-EDT se je zavezala, da do pridobitve slovenskega tehničnega soglasja ne bo izvajala nobenih drugih manipulacij s skladiščenim elektrofiltrskim pepelom,” so navedli.

V skladu z dogovorom na občinski seji v septembru bo HSE-EDT pooblaščenemu predstavniku občinskega sveta omogočil vpogled v vso dokumentacijo o prevzemu in skladiščenju pepela ter oglede na območju skladiščenja pepela, predstavnik občinskega sveta pa bo nato o ugotovitvah obveščal vodstvo občine in svetnike.