Na veselje mnogih navdušencev kolesarjenja je v Trbovljah znova vzpostavljen sistem izposoje električnih koles TRajBi. Električna kolesa si bo mogoče izposoditi na doslej že znanih štirih lokacijah v mestu – pri Zdravstvenem domu Trbovlje, v mestnem parku, pri Zavodu za mladino in šport Trbovlje in na železniški postaji.

Pa vendar so zaradi zlorab sistem izposoje malce spremenili. Poostreni so splošni pogoji dostopa in uporabe sistema. Sistem lahko uporabljajo le polnoletne osebe, uporabnik pa si lahko kolo izposodi za največ 30 minut ob vsakokratni uporabi.  Dvakrat na dan je polurna izposoja brezplačna, če pa bi si uporabnik želel izposoditi kolo v istem dnevu še tretjič ali večkrat, bo za vsako polurno izposojo kolesa plačal po 0,50 evra na izposojo. Med zadnjim vračilom kolesa in naslednjo uporabo boste uporabniki primorani malce počivati, saj mora do naslednje uporabe preteči vsaj 30 minut.

Kolesarji – uporabniki sistema TRajBi bodo morali vsakič po pretečene pol ure  kolo vrniti na eno izmed postaj, sicer se jim bo kartica zablokirala za 7 dni. 

 

Še vedno velja, da se lahko v sistem TRajBi osebno registrirate ali v Zavodu za mladino in šport Trbovlje ali v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje. Delna registracija se lahko opravi tudi na terminalu ali preko mobilne aplikacije, uporabniške podatke oziroma kartico pa prevzamete na izdajnem mestu, kjer tudi podpišete pogodbo in plačate letno članarino v višini 10 evrov za tekoče leto. Ko podpišete pogodbo in poravnate članarino, prejmete kartico in kodo PIN, s katerima se potem registrirate  v sistem. Ob registraciji vam bodo zaračunali  tudi varščino v višini 50 evrov, ki se v primeru povzročene škode na kolesu porabi za stroške popravila, za katere se za celoten znesek izda plačilni nalog. V primeru večjih poškodb na kolesu ali ob njegovi odtujitvi, se uporabniku zaračuna kazen v višini 1.800 evrov.

Uporabnikom pri katerih so bile večkrat zaznane manjše poškodbe ob uporabi kolesa, bo izdan pisni opomin,  če pa se bodo poškodbe nadaljevale, se bodo tem uporabnikom poškodbe na kolesu zaračunale po ceniku, objavljenem na spletni strani www.trajbi.si.

Če se boste odločili, da bi vrnili TRajBi kartico in vam ni bila nikoli zaračunana nobena poškodba koles, vam bo znesek varščine v celoti povrnjen.

Namen sistema TRajBi je, da se bodo občani in obiskovalci Trbovelj lahko na okolju in zdravju prijazen način pripeljali iz ene točke mesta do druge in žal so zaradi preteklih dogodkov poostreni pogoji uporabe potrebni, da bo sistem izposoje električnih koles v Trbovljah lahko kar najdlje kvalitetno služil svojemu namenu.