Občina Trbovlje je pristopila k izvajanju projekta »Parkiraj izgovore drugam, ne na mesta rezervirana invalidom«, ki ga izvaja Agencija RS za varnost prometa.

Redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavja bodo tako v okviru svojih pristojnosti do 18. decembra izvajali poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na parkirnih prostorih, označenih za invalide.

Neupravičeno parkiranje na mestih za invalide je nesprejemljivo

Javna agencija za varnost prometa RS je še z nekaterimi institucijami ob mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, nadaljevala s kampanjo ozaveščanja širše javnosti o neupravičenosti in posledicah parkiranja na mestih rezerviranih za invalide. Kampanji se je pridružilo 24 občin, od tega vseh 11 mestnih in tudi občina Trbovlje.

vir: AVP RS

Agencija je pozvala občine k poostrenemu nadzoru na parkirnih mestih za invalide.

Za pobudo so se na AVP odločili na podlagi rezultatov raziskave, ki jo je izvedla Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru pod vodstvom doc. dr. Aleša Bučarja Ručmana. »Že ob predstavitvi rezultatov raziskave smo izpostavili, da so razmere glede parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, zaskrbljujoče. Število kršitev je zelo veliko, poseben signal pa daje podatek, da skoraj 30 odstotkov kršiteljev neupravičeno parkiral na mestih, rezerviranih za invalide tudi takrat, ko so v neposredni bližini prosta druga parkirana mesta. Gre za dejanje, ki je v nasprotju s formalnimi pravili in tudi družbenimi normami oz. je nemoralno. Gre za sebičnost, ki oškoduje tiste, ki jim takšna parkirna mesta sploh omogočijo mobilnost,« je izpostavil vodja raziskave doc. dr. Aleš Bučar Ručman.

vir: AVP RS

Mag. Igor Velov, direktor AVP je ob tem podaril: »Neupravičeno parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide, nazorno prikazujejo nizek nivo kulture v prometu, pomanjkanje strpnosti in tudi solidarnosti. V projektu ozaveščamo, seznanjamo ljudi s posledicami takšnih kršitev, žal pa pri nekaterih posameznikih notranji moralni mehanizmi niso dovolj in učinkuje le zunanji nadzor in kazen. Čas za poostren nadzor je primeren, saj gre za december, ko se število obiskov javnih prireditev poveča, več pa je tudi obiskov nakupovalnih središč.«

»Pomembno je, da spoštujemo predpise in smo solidarni do skupine voznikov, ki so postavljeni v depriviligiran položaj,« opozarjajo voznike na občini Trbovlje.

Redar na parkirišču za invalide_vir: fb

Pred vsem pa bodo morali v prvi vrsti ravno redarji biti vzgled voznikom, ki jih kaznujejo za neupravičeno parkiranje na parkiriščih za invalide. Ta primer »slabe prakse« je iz Kočevja, včeraj objavljen na FB.