Trenutno še poteka razpis za izvajalca obnove cestnega odseka od pokopališča Gabrsko proti Knezdolu do gostišča Brin. Občina Trbovlje pa bo objavila še nekaj razpisov za cestna dela. Obnoviti nameravajo poškodovan odsek od vrtca Pikapolonica proti Kleku, pa tudi odsek ceste, ki pelje proti Kleku z druge strani – od trgovine Dežman skozi naselje Pod ostrim vrhom. Načrtuje se tudi obnova dotrajane ceste v Knezdolu pred plazom Žagar in za njim, kasneje pa sledi še obnova nekaj odsekov znotraj mesta.

Precej poškodovana je tudi cesta od Dobovca proti Lontovžu zaradi spravila lesa iz državnih gozdov. Občina se je obrnila na Slovenske državne gozdove, da se dogovorijo, kaj storiti, saj je cesta potrebna večje obnove in ne le krpanja. Ima pa občina  v načrtu še širitev ceste proti Dobovcu in sicer bi cesto razširili na notranjost brežine in s tem zagotovili bolj varno vožnjo vsem, ki se peljejo proti Dobovcu ter naprej proti našemu zasavskemu očaku.

Po besedah županje se bodo dela pričela izvajati kakor hitro bodo to omogočale vremenske razmere.