V Trbovljah projekt »KLJUČ« za večjo zaposljivost mladih

Projekt za večjo zaposljivost mladih ki ga upravlja Mladinski center Trbovlje, so že po nekaj mesecih dobili prvo zaposlitev. Z ministerstva za izobraževanje septembra 2016 zagotovili skoraj 190.000€.

Projekt KLJUČ je v Zasavju kjer je brezposelnost visoka, zelo dobro sprejet. V projekt je trenutno vključeno 83 mladih med 15 – 29 let,  katerih 10 je že dobilo zaposlitev. Gre za zaposlitve za določen in nedoločen čas ter javna dela. Njihovi cilji so vzpostavitev skupnosti mladih in delodajalcev, nov način zaposlovanja (reševanje izzivov z namenom zaposlitve), Vključevanje mladih, tudi iz ranljivih skupin – dolgotrajno brezposelnih.

GLAVNE AKTIVNOSTI PROJEKTA:
Mladi:
– udeležba na usposabljanjih za t.i. “mehke” veščine,
– udeležba na strokovnih usposabljanjih.

Zaposlovalci:
– mentoriranje mladih,
– priprava izzivov, ki jih rešijo mladi.

Kaj s projektom dobijo mladi?
– priložnost za pridobivanje novih veščin in znanj,
– neposreden stik s potencialnim zaposlovalcem,
– priložnost za pridobivanje praktičnih izkušenj,
– okrepljeno socialno mrežo,
– priložnost za redno delovno razmerje.

 

N.Z.