V Trbovljah se nadaljujejo demontaža 125-megavatnega bloka

V Trbovljah nadaljujejo predlani začeto demontažo 125-megavatnega bloka Termoelektrarne Trbovlje (Tet), ki bo trajala še 20 mesecev. Gre za selektivno razgradnjo, kjer se najprej demontira vso opremo, ki je potencialno še zanimiva za prodajo na trgu rabljenih delov, je dejal direktor Energetske družbe Trbovlje Ervin Renko. Demontaži naj bi sledila odstranitev vseh morebitnih odpadkov, kot so ostanki pepela, žlindre, steklene volne in mazalnih olj, ki se bodo predala pooblaščenim prevzemnikom v nadaljnje ravnanje.

 

V naslednjem postopku pa bo sledila razgradnja preostale tehnološke opreme, ki jo bodo pripravili na ustrezne dimenzije za prodajo na trgu odpadnih surovin; “Opisani postopek je dolgotrajen, posebna pozornost pa je poleg preprečitve vplivov na okolje namenjena varnosti in zdravju pri delu,” je dejal Renko. Po njegovih besedah se vitalni deli bloka, kot so turbina, generator in naprava za razžveplanje dimnih plinov, še vedno prodajajo kot celota potencialnim kupcem, predvsem na območju balkanskih držav, kjer bo v prihodnje za obstoj premogovnih termoelektrarn tem potrebno prigraditi naprave za razžveplanje dimnih plinov. “Ena takih in povsem uporabnih ter v dobrem stanju je v Trbovljah in tu je naš fokus prodaje in ponudbe, saj se tovrstno ekološko vprašanje lahko reši z bistveno nižjo investicijo,”  še pojasnjuje Renko.

Glede 360 metrov visokega dimnika Teta pa je povedal, da ta ostaja kot značilni inženirski objekt Zasavja. seNa vprašanje, čemu bo namenjena deponija Lakonce, kjer se je v preteklosti skladiščil premog, je Renko odgovoril, da so uspeli rabljeno opremo za deponiranje in odvzem premoga prodati za nadaljnjo uporabo v tovrstne namene. Vsa oprema je bila demontirana in odpeljana.

Po njegovih besedah je sicer na območju deponije okoli sedem hektarjev ravne, utrjene in komunalno opremljene površine, ki je dolgoročno lahko namenjena industriji in energetiki, saj je območje izven naselij in ima dokaj dobro logistično povezavo.