Občina Zagorje ob Savi je preko obvestila za javnost zaprosila občanke in občane, naj ne sežigajo odpadkov na svojih vrtovih in travnikih. 

S takšnim ravnanjem namreč poslabšajo kvaliteto zraka tako sebi, kot tudi drugim občanom. Sežiganje vrtnih odpadkov v strnjenih naseljih prepoveduje tudi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi.

Njegovo izvajanje bo nadzoroval Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

30. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi

»Sežiganje komunalnih odpadkov na prostem, na mestu nastanka, v domačih kuriščih in kotlovnicah ter drugih skupinskih kotlovnicah je prepovedano. Kurjenje komunalnih odpadkov je dovoljeno le, če je za to izdano ustrezno upravno dovoljenje v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. Prepovedano je tudi sežiganje vrtnih odpadkov v strnjenih naseljih.«

Odlok pa vsebuje tudi kazenske določbe in globe za kršitelje, treba bo plačati 150 evrov, ki bodo šli v občinski proračun.