JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2018/2019, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Zasavske regije (občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik), ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2018/2019.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZASAVJE za šolsko/študijsko leto 2018/2019, vendar pa je pogoj za prijavo.

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 -prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani RRA Zasavje, Regionalna razvojna agencija Zasavje (v nadaljevanju RRA Zasavje) – www.rra-zasavje.si / Regijska štipendijska shema Zasavje 2016 – 2022.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na naslovu RRA Zasavje, PE Trbovlje, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, na tri možne načine:

  • osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro na naslovu RRA Zasavje, PE Trbovlje, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na naslov RRA Zasavje, PE Trbovlje, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: [email protected].

ROK ZA PRIJAVO:

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje 30.9.2018.

foto: pixabay

JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile v zbiru prostih kadrovskih štipendij na spletni strani RRA Zasavje- www.rra-zasavje.si / Regijska štipendijska shema Zasavje 2016 – 2022 in na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si / Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica,

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: [email protected] in po telefonu: 0838 49 500 ali 070 789 032 (Tjaša Polc).

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.