V ponedeljek so se zagorski občinski svetniki sestali na 19. redni seji, na kateri so med drugim obravnavali tudi Vlogo Zdravstvenega doma Zagorje za izdajo soglasja za povečanje deleža dopoldanskega ordinacijskega časa.

V 35. členu veljavnega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 je določeno, da mora zdravnik (izvajalec) zagotoviti ordinacijski čas za zavarovane osebe  najmanj v obsegu ene petine s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega časa popoldne od 16. ure naprej (razen nekaterih določenih izjem), ta člen pa se lahko spremeni le, če se s tem strinja lokalna skupnost. Zato so se zdravniki obrnili na občinski svet z utemeljitvijo, da je dopoldanski čas ambulant primernejši za paciente, ki imajo v dopoldanskem času možnost laboratorijske, mikrobiološke in druge diagnostike. Prav tako dopoldanske termine ambulant zagovarjajo pediatri, saj so otroci v dopoldanskem času bolj spočiti in zato doživljajo obisk pri zdravniku manj stresno.

Utemeljitev je podpisalo 13 zdravnikov in zdravnikov koncesionarjev, ki opravljajo svoje delo v 7 ambulantah splošne medicine, 3 ambulantah otroško-šolskega dispanzerja ter eni ginekološki ambulanti ZD Zagorje. Njihovo mnenje je podprl tudi Svet zavoda.

Od decembra dalje bodo tako ambulante delovale med 7. in 15. uro ter enkrat v tednu med 12. in 20 uro. Seveda pa ta delovnik  ne vpliva na tiste, ki bi potrebovali nujno medicinsko pomoč – obravnava urgentnih stanj bo kljub novemu urniku še vseeno na voljo.