Vir fotografije: spletna stran Občine Trbovlje

Otroci so naše največje bogastvo, vendar so v svoji otroški razigranosti in neizkušenosti prav zato najranljivejša skupina udeležencev v prometu. Občina Trbovlje želi poskrbeti za varnost otrok v svojem mestu in so zato v preteklih letih izvedli mnoge ukrepe za večjo varnost najmlajših. Urejena je bila varna šolska pot pri OŠ Ivana Cankarja, rekonstruirano je bilo križišče pri OŠ Trbovlje, zarisane so bile talne označbe pri OŠ Tončke Čeč, poskrbljeno pa bo tudi za otroke iz vrtca. Lansko leto je bila urejena varna pot pri enoti vrtca Barbara, letos pa bodo uredili varno pot pri enoti Pikapolonica.

“Varna pot bo zarisana z modro barvo. Na novo bodo zarisana parkirišča, ob uvozu na levi strani bo na novo urejeno tudi makadamsko parkirišče ter zarisana intervencijska pot. Spodnje parkirišče se bo uredilo na način, da bodo za lažje in bolj optimalno parkiranje zarisane črte. Uredili bomo tudi ekološki otok. Dela se bodo pričela v tem tednu in bodo končana do sredine avgusta,” so zapisali na spletni strani Občine Trbovlje. (https://www.trbovlje.si/objava/659393)

Kar se Janezek nauči, to Janez zna in kar se bodo otroci naučili, tako se bodo kasneje kot samostojni udeleženci v prometu tudi obnašali. Da pa bo kar najbolj varno za vse, pa nanje z dobrim zgledom lahko vplivamo tudi mi.