Varuh človekovih pravic na obisku v varstveno delovnem centru v Zagorju

vir: varuh-rs.si

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob včerajšnjem obisku Varstveno delovnega centra (VDC) Zagorje ob Savi ocenil, da je za njihove uporabnike dobro poskrbljeno. Pozdravil je tudi dejstvo, da so v VDC nastanjene le osebe z zmernimi, težkimi in najtežjimi motnjami v duševnem razvoju, in ni mešanja populacij. Kot je dejala direktorica Režunova, v centru veliko delajo na povezovanju uporabnikov, zaposlenih in njihovih družin, to pa se odraža na zadovoljstvu vseh.

 

Kot je po obisku izpostavil Svetina, pogosto opažajo mešanje populacij v varstveno delovnih centrih. V Zagorju ob Savi pa tega niso srečali. “Popolnoma jasno je, kdo je nastanjen v VDC; niso sprejeti vsi, ki bi jih zaradi nekih interesov, tudi finančnih, želeli vključiti, ampak je VDC namenjen osebam z zmernimi, težkimi in najtežjimi motnjami v duševnem razvoju.” Kot je še dodal varuh, je glavni namen vseh varuhovih obiskov na terenu, da se s sodelavci pogovorijo z ljudmi, pogledajo institucijo in dejanske razmere v njej. “V varstveno delovnih centrih se pogovorimo z uporabniki in strokovnim vodstvom, pogledamo, kako se uresničuje konvencija o pravicah invalidov, kakšni so pogoji življenja in bivanja vključenih oseb ter kako je z omejevanjem njihove svobode gibanja.” Varuh je dejal, da so z videnim zadovoljni. “Dobili smo sicer dve pobudi, ki pa se ne tičeta delovanja institucije, ampak drugih težav, ki jih imajo uporabniki v odnosu do države.”

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi je regijski samostojni javni socialnovarstveni zavod, ki se ukvarja z vodenjem, varstvom in zaposlitvami invalidnih oseb pod posebnimi pogoji ter institucionalnim varstvom za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija. Petdeset v centru zaposlenih daje nekaj več kot 140 uporabnikom možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega dela v skladu z njihovimi zmožnostmi, so poudarili pri varuhu.

Direktorica VDC Zagorje ob Savi Špela Režun je poudarila, da se jim ne zdi prav, da bi se v centru mešala populacija uporabnikov. “Ne moremo sprejeti vseh ranljivih skupin uporabnikov, ki so stari od 18 do 65 let, saj nismo usposobljeni za to in nimamo ustreznega kadra,” je poudarila. Povedala, da je obisk varuha zanje tudi priznanje. “Naš moto je Vztrajno do ciljev. Vidimo cilje, ki so pred nami, in jih gradimo na potrebah uporabnikov, zato smo zelo veseli, če pride nekdo iz Ljubljane oziroma iz države od blizu pogledat, kaj delamo. Ker dejansko papir vse prenese, če pa prideš v prakso, vidiš, kje se dobro dela, kje pa malo slabše oziroma kaj se da še popraviti.”