Večina denarja “pritekla” iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

V torek, 11. januarja 2022 je v prostorih Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje potekala tiskovna konferenca glede  gradnje nove Obrtno industrijske cone Nasipi v Trbovljah.

 

Udeleženci konference so si lahko ogledali projekta, ki v teh dneh že dobiva novo podobo. Sedanje križišče, ki je neustrezno in nefunkcionalno, bo zamenjalo novo krožišče, ki bo omogočilo uvoz in izvoz tovornih vozil v osrednji del cone. Prevoznost vozil bo poslej bolj varna in tekoča in podjetjem se ne bo več potrebno spopadati s številnimi logističnimi izzivi pri transportu.

V sporočilu za javnost so iz OIC Nasipi sporočili, da je bilo od lanskega maja izvedenih že veliko večjih del ko na primer odstranitev obstoječih asfaltov in cestnih robnikov, izgradnja novega vodovoda iz Duktilnih cevi VRS DN 125, izgradnja nove meteorne in fekalne kanalizacije, izvedba kanalizacije za potrebe javne razsvetljave in optike ter izvedba odcepov, ki bodo omogočili priključke na novo komunalno infrastrukturo.

Pričakujemo lahko, da bo prenovljena Obrtno industrijska cona Nasipi zaživela predvidoma spomladi. Poleg občine naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. In sicer znesek celotne investicija v višini 2.822.561,00 € bo v višini  1.735.181,20 € kril prispevek EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo prispeval 578.393,73 € in Občina Trbovlje bo dodala 508.986,07 € lastnih sredstev, so še povedali na tiskovni konferenci.