Video: Miniranje brežine ceste Trbovlje- Zagorje

vir: Direkcija za infrastrukturo

Zaradi zagotavljanja varnosti je bila v soboto odminirana leva stran brežine nad cesto Trbovlje-Zagorje. Namen je bil odstraniti del brežine, ki je še nestabilen in se z njega še vedno kruši material, je takrat obrazložila Ljiljana Herga z direkcije za infrastrukturo. Cesta bo za promet znova odprta konec marca.

Na podlagi geodetskih posnetkov in inženirsko-geološke stabilnostne analize porušitve brežine so ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da pride do novega zdrsa večje količine materiala. Zato je Direkcija RS za infrastrukturo sprejela ukrepe, ki bodo omogočali prometno varnost. Poleg izvedenega miniranja načrtujejo tudi vzpostavitev visoko natezne prosto viseče mreže, ki bo omogočala nadzorovane zdrse materiala ob brežini v lovilni jarek in preprečevala zdrs materiala na cesto. Vzpostavili bodo tudi opozorilni sistem za spremljavo morebitnih porušitev.