Zlata trsna rumenica je neozdravljiva bolezen vinske trte, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Pridelek v okuženih vinogradih je slabši po kakovosti in količini, okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. V Evropski uniji ima fitoplazma FD status karantenskega škodljivega organizma za trto in je pod obveznim fitosanitarnim nadzorom.

ameriški škržat

Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki prenaša fitoplazmo z okuženih na zdrave trte.

Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je ključnega pomena odstranjevanje okuženih trt v žariščih okužbe in pravočasno zatiranje ameriškega škržatka. Njegovo zatiranje je obvezno v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih povsod po Sloveniji ter v vinogradih na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki vključuje večino vinogradov v Sloveniji in zajema vse tri vinorodne dežele.

razmejeno območje VAROVALNI PAS

BOLEZENSKA ZNAMENJA

Trta

Splošna znamenja:

  • očitna bolezenska znamenja se začnejo pojavljati v začetku julija in se proti jeseni stopnjujejo;
  • bolezenska znamenja navadno zajamejo cel trs, včasih pa tudi le del trsa (posamezne rozge);

Listi:

  • splošna bledikavost ali obarvanje listov okuženih trsov, ki zajema vse liste na okuženem trsu ali poganjku
  • splošno ali sektorsko rumenenje listja pri belih oz. rdečenje pri rdečih sortah; obolelo tkivo lahko pozneje na posameznih delih odmre;
  • vihanje listnih robov navznoter; intenzivnost vihanja je odvisna od sorte in stopnje razvoja bolezenskih znamenj;
  • listi so togi in krhki in se pri mečkanju zdrobijo;
  • v času odpadanja listja se listna ploskev navadno loči od peclja tako, da  pecelj še dolgo ostane na rozgi;
  • možna delna nekroza listnih žil,

Grozdje:

  • venenje jagod in pozneje sušenje celih grozdov ali njihovih delov od sredine poletja naprej;
  • možne posledice so lahko tudi slaba oploditev, osipanje in včasih tudi odmiranje kabrnkov;

Bolezenska znamenja so ponavadi vidna le na vinski trti, na različnih sortah so različno izražena. Izraženost bolezenskih znamenj je odvisna od sorte, časa v rastni dobi in tudi od časa, ki je minil po okužbi, in od okoljskih dejavnikov. Dobro so vidna tudi na samorodnih trtah, kot je npr. šmarnica (Noah). Na matičnih rastlinah za podlage pa so le redko vidna oziroma slabo izražena.

 

Vsi lastniki morate redno pregledovati trte in o morebitni okužbi takoj obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ali Kmetijski inštitut Slovenije ali druge pooblaščene izvajalce! Primeren čas za pregledovanje trt na navzočnost trsnih rumenic je v času od konca cvetenja oziroma začetka julija do konca rastne dobe.

Z izvajanjem predpisanih ukrepov bomo preprečili veliko gospodarsko škodo, opozarjajo in poudarjajo na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.