Otroški dodatki in državne štipendije bodo po novem višji. Povišanje pri otroških dodatkih bo za nekatere le za nekaj centov, za nekatere pa tudi za tri evre in več. Državna štipendija bo za nekatere prav tako višja le za malenkost, za nekatere pa za štiri evre in pol. Višja je tudi Zoisova štipendija, ki za dijaka mesečno znaša 122,88 evra, za študenta pa 143,36 evra. Subvencija za obrok študentske prehrane je po novem 2,69 evra.

 

Spodaj si lahko ogledate tabelo, ki prikazuje usklajene zneske otroškega dodatka in državne štipendije brez dodatkov.

Otroški dodatek v evrih glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v družini v evrih in glede na to, ali je otrok v obdobju do konca osnovne šole oz. ni starejši od 18 let ali pa je v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta starosti:

              do konca OŠ       v srednji šoli
--------------------------------------------------------------------------
mesečni dohodek    1.otrok 2.otrok 3.otrok  1.otrok 2.otrok 3.otrok
--------------------------------------------------------------------------
      do 188,02  117,05 128,75 140,47  117,05 128,75 140,47
nad 188,03 do 313,37  100,08 110,63 121,12  100,08 110,63 121,12
nad 313,38 do 376,05  76,27  85,25  94,19   76,27  85,25  94,19
od 376,06 do 438,72  60,16  68,64  77,28   60,16  68,64  77,28
od 438,73 do 553,63  49,19  57,41  65,57   49,19  57,41  65,57
od 553,64 do 668,53  31,17  39,01  46,81   31,17  39,01  46,81
od 668,54 do 856,56  23,38  31,17  39,01   29,52  37,31  50,84
od 856,57 do 1034,14  20,36  28,16  35,95   23,43  31,23  40,85

Državna štipendija v evrih brez dodatkov glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v družini in glede na starost upravičenca do štipendije

mesečni dohodek    do 18 let  nad 18 let
---------------------------------------------
     do 313,37   97,28    194,56
od 313,38 do 376,05   81,92    163,84
od 376,06 do 438,72   66,56    133,12
od 438,73 do 553,63   51,20    102,40
od 553,64 do 668,53   35,84    71,68

Vir: MDDSZ