Ste v vaši nevladni organizaciji aktivni?  Ali vaše akcije prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v okolju? Imate močno vizijo in željo po nadaljnjem razvoju in nadgradnji vaše organizacije? Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, potem je vaša organizacija dober kandidat za vključitev v program NVO s potencialom.

Tako imenovane NVO s potencialom boste v naslednjih dveh letih deležne dodatne podpore pri razvoju in krepitvi vaše organizacije s strani ZLHT Regionalnega centra NVO. Za vas bomo pripravili brezplačne delavnice, oblikovali individualne mentorske programe in glede na vaše potrebe in želje organizirali še dodatna usmerjenja usposabljanja.

Program NVO s potencialom je namenjen tistim organizacijam, ki imajo potencial za opravljanje pomembnejših vlog v družbenem – ekonomskem okolju.  So organizacije, ki v določeni meri s svojo dejavnostjo naslavljajo lokalne problematike in so ob ustrezni podpori pripravljene in tudi sposobne učinkovito prispevati k razvoju lokalne skupnosti v smeri napredka.

Vključeni v program NVO s potencialom boste s strani ZLHT Regionalnega centra NVO deležni intenzivne podpore za strokovni, organizacijski in zagovorniški razvoj. Aktivnosti v procesu bodo prilagojene vašim potrebam.

NVO S POTENCIALOM 2018-2019

»NVO s potencialom« je partner pri razvoju lokalne skupnosti«.

Kdo je NVO s potencialom:

  • je nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod, ustanova);
  • izkazuje interes za svoj organizacijski, strokoven ali zagovorniški razvoj;
  • je pripravljena zadovoljevati lokalne potrebe oz. aktivno prispevati k razvoju lokalne skupnosti;
  • želi biti aktivna, se razvijati in prispevati k razvoju okolja v katerem deluje oz. izvajati nove storitve;

Kaj pridobite z vključitvijo v program NVO Us potencialom:

  • brezplačna in glede na potrebe individualno usmerjena usposabljanja, mentorstva, promocijo in svetovanja na organizacijskem, strokovnem in/ali zagovorniškem področju;
  • znanja in veščine s področja komunikacije s ciljno publiko, mediji, politiki;
  • znanja in veščine za učinkovito predstavitev idej, pridobivanje dodatnih finančnih sredstev in oblikovanje strategije delovanja organizacije;
  • pomoč (svetovanja in mentorstva) za lažje doseganje zastavljenih ciljev (večja prepoznavnost, organiziranost, samozavest pri pristopanju k projektom, širjenje organizacije itd.);
vir: Pixabay

V februarju in marcu poteka nov nabor NVO s potencialom za leto 2018/19. Če vaša organizacija ustreza opisu NVO s potencialom in bi vam koristilo dodatno znanje, nas čimprej obvestite preko e-pošte na [email protected]

Več informacij:

Za več informacij pokličite na 059 927 619 ali pišite na [email protected]