V torek, 16. aprila, je potekal redni volilni občni zbor Karate kluba Trbovlje, na katerem so člani občnega zbora soglasno izvolili novo-staro vodstvo kluba, ki mu bo tudi naslednja štiri leta predsedoval Bogdan Simerl. Izvršni odbor sestavljajo še Borut Markošek, kot podpredsednik, ter člani Igor Kovačič, Edin Salkič, Miha Kovačič, Rok Lopan, Maks Šmidhofer in Jernej Simerl.

Predsednik kluba se je ob predstavitvi programa najprej obrnil na pretekli štiri letni mandat, kjer je vodstvu kluba uspelo doseči zastavljene cilje in uresničiti obljube, dane na predhodnem volilnem občnem zboru. Članstvo v klubu je v zadnjih štirih letih konstanto in se giblje med 180 in 190 članov kluba. Pod vodstvom 10 licenciranih trenerjev, katerim pomaga še 15 klubskih vaditeljev, potekajo treningi v 8 skupinah. Finančno poslovanje kluba je pozitivno. Kot glavno pridobitev preteklega obdobja je izpostavil ureditev lastnih klubskih prostorov in telovadnice. Rezultatsko je bilo to štiri letno obdobje odlično: osvojeno je bilo 833 medalj, 42 naslovov državnih prvakov, 6 medalj na svetovnih pokalih, 8 medalj na balkanskih prvenstvih ter uvrstitev tekmovalke na prvo mesto svetovne lestvice, kar je bila sploh prva uvrstitev na vrh lestvice v zgodovini slovenskega karateja. V novo zaupanem mandatu bo vodstvo kluba izvajalo aktivnosti po smernicah, ki so postavljene že nekaj let, med drugim: redno izvajanje treningov, kvalitetno in ažurno delovanje organov kluba, skrb za redno in strokovno usposabljanje trenerjev in sodnikov ter posledično dvig kvalitete strokovnega dela, še povečati prepoznavnost kluba v širši okolici ter nadaljnji razvoj in napredek karateja v Trbovljah.

Ob koncu občnega zbora je predsednik, Bogdan Simerl, izkoristil priložnost in v imenu Karate kluba Trbovlje dvema članoma kluba, Francu Povšetu in Franju Glavici, podelil naziv ČASTNI ČLAN KLUBA, in sicer za posebne zasluge, razvoj in uspešno delo v klubu.