V Zagorju na obvoznici pod Ruardijem končno zabrneli stroji. Trije državno-občinski milijoni za Ruardi. »Baily«-ja pride iskat vojska, ki ga je posodila pred 30 leti, ko je bil na Ruardiju sprožen plaz rušilnih razsežnosti s 6 milijoni kubičnih metrov jamske jalovine.

plaz Ruardi leta 1987 arhiv OŠ Ivana Skvarče

Dela končana še pred lokalnimi volitvami prihodnje leto

V zagorski občini se končno začenja investicija na državni cesti Zagorje – Bevško. Rekonstrukcija obvoznice Ruardi bo stala občino okrog 800 tisočakov, državo pa slaba dva milijona evrov. Dela bodo po nekaterih izjavah odgovornih predvidoma končana dober mesec pred lokalnimi volitvami prihodnje leto.

Gradil bo MAPRI Proasfalt iz Ljubljane

Dolgo pričakovana investicija je bila v planu že mnogo prej, vendar so se postopki pridobitve dokumentacije, podpisi pogodb med občino in državo, izbiro izvajalca itn., očitno malce zavlekli. Izvajalec del je MAPRI Proasfalt d.o.o. iz Ljubljane.

Kaj vse se bo delalo?

Ob izgradnji obvoznice se bodo zgradili novi hodniki za pešce, štiri avtobusna postajališča, nov most preko potoka Kotredeščica, ki bo 30 metrov višje od sedanjega montažnega »Baily«-ja,-ime ima po kostruktorju, uredilo se bo strugo potoka, rušilo opuščeni stanovanjski objekt in prestavilo kozolec. Zgradilo se bo tudi vse potrebne priključke na obstoječe uvoze in izvoze, uredilo križišče Kotredež, Slačnik, Evropark in obnovila ter izgradila se bo komunalna infrastruktura.

Delne in popolne zapore

Popolna zapora bo na priključku Farčnikove kolonije pri Mercatorju, obvoz bo urejen. Zaprta bo tudi pešpot do Evroparka, do katerega pa se bo prišlo po začasnem obhodu mimo gradbišča

Delna zapora bo na priključkih proti Kotredežu in Ruardiju, promet bo tu potekal dvosmerno po ostalem vozišču. Zaprta bo tudi leva polovica ceste mimo servisa Gričar, promet pa bodo urejali semaforji z izmenično enosmerno vožnjo.

plaz Ruardi leta 1987 arhiv OŠ Ivana Skvarče