Volilna udeležba v Zasavju

V 212 slovenskih občinah smo izbirali nova vodstva. Po podatkih ministrstva za javno upravo je volilo 837.130 volilnih upravičencev, kar je 49,21 odstotka vseh upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba 43,40-odstotna. Med zasavskimi občinami je vodilna občina Šmartno pri Litiji z 59,58 odstotkov, sledi ji Hrastnik z 53,23 odstotka, v Trbovljah je bila volilna udeležba 50,80 -odstotna, sledi jim Zagorje ob Savi z 49,85%, na zadnjem mestu pa je pristala Litija z 48,18 -odstotno udeležbo.

ŠMARTNO PRI LITIJI

Število volilnih upravičencev: 4.443
Skupaj glasovalo po imeniku: 2.647
Število oddanih glasov (za župane): 2.647
Število neveljavnih glasov (za župane): 45
Glasovalo s potrdilom (za župane): 0
Volilna udeležba (skupaj): 59,58 %

 

HRASTNIK

Število volilnih upravičencev: 7.922
Skupaj glasovalo po imeniku: 4.217
Število oddanih glasov (za župane): 4.217
Število neveljavnih glasov (za župane): 47
Glasovalo s potrdilom (za župane): 0
Volilna udeležba (skupaj): 53,23 %

 

TRBOVLJE

Število volilnih upravičencev: 13.988
Skupaj glasovalo po imeniku: 7.106
Število oddanih glasov (za župane): 7.090
Število neveljavnih glasov (za župane): 104
Glasovalo s potrdilom (za župane): 4
Volilna udeležba (skupaj): 50,80 %

 

ZAGORJE OB SAVI

Število volilnih upravičencev: 13.867
Skupaj glasovalo po imeniku: 6.913
Število oddanih glasov (za župane): 6.910
Število neveljavnih glasov (za župane): 50
Glasovalo s potrdilom (za župane): 0
Volilna udeležba (skupaj): 49,85 %

 

LITIJA

Število volilnih upravičencev: 12.579
Skupaj glasovalo po imeniku: 6.060
Število oddanih glasov (za župane): 6.059
Število neveljavnih glasov (za župane): 79
Glasovalo s potrdilom (za župane): 0
Volilna udeležba (skupaj): 48,18 %

 

VIR: volitve.gov.si