Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v oktobru 2020 izvedla že šeste volitve v svoje organe. Volilo se bo člane sveta območnih enot KGZS in člane sveta KGZS.

Za člana kandidira tudi Peter Avbelj iz Šmartnega pri Litiji. Za vas smo mu zastavili nekaj vprašanj.

Peter Avbelj, rojen leta 1972 je po poklicu zgodovinar. Svoje delovne izkušnje je doslej pridobival na področju izobraževanja, z vodenjem kulturne institucije, pri organiziranju in izvajanju turističnih produktov, več kot desetletje pa je bil aktiven tudi v lokalni (občinski) politiki. Trenutno je direktor javne ustanove na lokalni ravni. Peter Avbelj je poročen in oče štirih otrok; prihaja iz hribovske kmetije v vasi Dvor, v občini Šmartno pri Litiji. Njihova kmetija na skrajnih severnih obronkih Dolenjske in na meji s Posavskim hribovjem je manjša po površini – skupaj obsega 13 ha površin, od čigar je slabih pet travnikov. Na večgeneracijski kmetiji trenutno skrbijo predvsem za redno obdelanost (po večini zelo strmih) površin in s tem za ohranjanje kulturne krajine, postopno pa se udejanja želja naših najmlajših (bodočega prevzemnika), da bi se v prihodnje več posvečali konjereji.

Foto: Peter Avbelj osebni arhiv

Zakaj ste se odločili kandidirati v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije?

Kandidiram predvsem zaradi občutka, da smo mali kmetje (ne toliko po površini kot po proizvodnji) premalo zastopani in slišani. Kandidiram, ker menim, da bi lahko izkušnje, ki sem jih pridobil na področju organiziranja strokovnih ekskurzij s področja kmetijstva, koristno uporabim v krovni organizaciji naše panoge.

 

S katero od ključnih točk programa za volitve v KGZS se najbolj poistovetite in zakaj?

Najbolj se lahko poistovetim s sloganom: »Poštena cena za zdravo, slovensko pridelano hrano«. Trenutno cenovno razmerje med uvoženo in doma pridelano hrano postopno vodi v finančni propad večinskega dela slovenskih kmetov. Z regulacijskimi ukrepi in povečano promocijo je potrebno doseči višje cene domačih kmetijskih proizvodov in ozaveščati domačega kupca o kvaliteti slovenske hrane.

 

Kje vidite ključne težave KGZS (oz. težave kmetov) in če jih, kakšne rešitve predlagate?

Stanja ne vidim le kot težavo, temveč priložnost, da se spodbuja programe, ki bodo slovenskemu kmetu zagotavljali stabilno finančno okolje (primerno plačilo za rezultate lastnega dela) in seveda si želim več razvojnih za male kmetije, ki številčno niso zanemarljiv del članstva zbornice. Še naprej je potrebno spodbujati diverzifikacijo panoge.

 

Vaše vodilo v mandatu – če boste izvoljeni, bo …

Maksimalno zavzemanje za uveljavitev stališč, ki jih v programu zastopa Forum za kmetijstvo in podeželje SDS.