Približujejo se prvi šolski dnevi in s tem ponovna prisotnost šolarjev na šolskih poteh. Zato občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Agencija za varnost prometa Slovenije, policija, AMZS, šole in mnogi drugi opozarjajo in tudi v uredništvu Naše Zasavje vse voznike vljudno naprošamo, da v času prvih šolskih dni vozijo skrajno predvidno ter upoštevajo navodila policistov in prostovoljcev za varovanje otrok.

Priporočila staršem pred pričetkom novega šolskega leta

 • prvošolci in drugošolci morajo imeti obvezno rumeno rutico in kresničko skozi celo šolsko leto
 • otroci naj uporabljajo načrtovane šolske poti, s katerimi se seznanijo v šoli in v sodelovanju s starši
 • otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera šolska pot je varnejša in kako ustrezno varno ravna na nevarnejših mestih
 • otrok hodi po pločniku, ali , če ni pločnika, ob levem robu cestišča, da opazi nasproti vozeča vozila
 • cesto otrok prečka samo na označenem prehodu za pešce ali pri zeleni luči na semaforju,
 • pred prečkanjem se otrok ustavi na robu ter z dvignjeno roko nakaže, da želi prečkati, nato pa vedno preveri (levo-desno-levo) ali je pot prosta
 • starejši otroci naj poskrbijo za svojo vidnost ter upoštevanje prometnih predpisov, ter naj ne uporabljajo mobilnega telefona v prometu, saj zmanjšuje njihovo zbranost na promet
 • otroci morajo biti med vožnjo vedno pripeti z varnostnim pasom in glede na višino (do 150 cm) nameščeni v ustrezen otroški varnostni sedež
 • na šolskem prevozu otroci sedijo vsak na svojem sedežu pripet z varnostnim pasom ter torbico na tleh poleg sebe, na prevoz počakajo mirno na postajališču, ter šolski avtobus prečkajo vedno za njim;
 • na kolesu morajo imeti otroci obvezno kolesarsko čelado, saj bistro glavo varuje čelada
 • otrokom smo s svojim ravnanjem zgled, zato poskrbimo, da smo vedno pripeti, strpni in skrbni do drugih udeležencev v prometu

»Otrok opazuje naše ravnanje in ga skuša posnemati. Bodimo mu dober zgled. Ne samo takrat, ko ga skušamo naučiti najnujnejših prometnih pravil, temveč vedno, na sprehodu, na poti do vrtca, na kolesu ali v avtu. Predvsem pa se moramo zavedati, da si lahko pridobi otrok potrebno znanje in izkušnje samo v prometu. Naučiti ga moramo kako in kje lahko prečka cesto v domačem okolju, kjer bo naredil prve samostojne korake in naučiti ga moramo to na vsakem križišču ali cesti posebej.«, še podarjajo na Agenciji za varnost prometa Republike Slovenije.

V šolo in na šolske poti se bo letos v Sloveniji odpravilo preko 170.000 osnovnošolskih otrok, več kot 21.000 med njimi bo prvošolčkov. Bodimo pozorni nanje, saj otroci promet doživljajo drugače kot odrasli.

Ne pozabite in ne pozabljajte

Zakon o pravilih cestnega prometa zato predpisuje, da otrok mlajši od 7 let ne sme samostojno sodelovati v prometu, ampak mora biti v spremstvu odrasle osebe.

 »Otroci vam bodo za previdnost in pozornost zelo hvaležni!«